Thẻ đeo nhân viên

Bao da đựng thẻ

Bao da đựng thẻ nhân viên, thẻ atm chất lượng giá tốt